O NAMA


MEDIC HILL


Zdravlje i lepota kao prioritet

Medic Hill je privatna ordinacija u Beogradu, specijalizovana za estetsku i rekonstruktivnu hirurgiju.
Naš stručni tim čine eminentni stručnjaci koji su svoje znanje sticali kako u zemlji, tako i u inostranstvu, sve sa ciljem da svojim pacijentima pruže najbolju moguću negu. Naš primarni cilj je da sa našim pacijentima ostvarimo savršen odnos, odnos poverenja, tako da nam se u svakom trenutku mogu obratiti za savet. U dogovoru sa pacijentima doćićemo do najboljeg rešenja, poštujući želje samih pacijenata.
Ono što izdvaja našu kliniku od ostalih je to što većinu estetskih operacija izvodimo minimalno invazivnim hirurškim procedurama, a neke intervencije koje su ranijih godina mogle isključivo hirurški da se reše, sada rešavmo neoperativnim tehnikama.

U našoj klinici radimo:

Operacije kapaka
Uvećanje grudi
Liposukciju
Abdominoplastiku
Korekciju ušiju

Korekciju nosa
Antiaging procedure
Augmentaciju usana, delova lica, vrata
Primenjujemo PRP metod

Poverenje je ključ uspeha!Putujući po inostranstvu naš tim je uvideo prednosti i mane estetske hirurgije koja se primenjuje u svetu.
U našoj klinici želimo da ostvarimo odnos poverenja između pacijenta i lekara. Naša vizija je da pratimo njihov oporavak, da im budemo na raspolaganju za sve probleme vezane za estetiku i da u zajedničkom dogovoru iznađemo najbolje rešenje.

Prof. dr med. sci. Dr Milan FilipovićSpecijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Biografija

Milan Filipović je rođen u Prištini 1967. godine. Medicinski fakultet završio je 1993. god. na Medicinskom fakultetu u Prištini. U nastavi je na Medicinskom fakultetu u Prištini počev od 1995. godine kada je prvi put izabran u zvanje saradnika u nastavi. Specijalizaciju iz plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije započeo je 1995. godine i istu završio 2000. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistar je medicinskih nauka od 1998.godine nakon odbranjene teze pod nazivom: „ Postincizione ventralne hernije, evaluacija rezova u laparotomisnih bolesnika“. U zvanje asistenta na predmetu hirurgija prvi put biran 2000. god. Doktor medicinskih nauka postaje 2009.godine, odbranom doktorske disertacije pod nazivom: „ Uloga i značaj pravovremene, rane tangencijalne ekscizije. Specifičnosti u lečenju exstenzivnih opekotina“ . U zvanje docenta na predmetu Hirurgija Medicinskog fakulteta u Prištini je izabran 2010. godine. U zvanje vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici na katedri za Hirurgiju uža naučna oblast plastična i rekonstruktivna hirurgija izabran je 01.04. 2015. god.


Karijera

Svoju medicinsku karijeru započeo je u KBC Priština 13.07.1993. Do NATO bombardovanja i egzodusa Srba sa Kosova radio je u Prištini. Od 2000. do 2012. godine bio je radno angažovan u KC Srbije, Centar za opekotine plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju gde je proveo i izvestan period specijalizacije od 1995-1998.god, Nakon izmeštanja KBC Priština u Kos. Gračanicu odlazi da radi na kliniku za hirurgiju kao prvi plastični hirurg srpske nacionalnosti na području Kosova i Metohije. Mentor je specijalizantima iz plastične hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Kos. Mitrovici. Mentor je nekoliko specijalističkih, magistarskih i diplomskih radova. Uredik je udžbenika zdravstvene nege kao i autor poglavlja u više knjiga iz oblasti hirurgije. Autor jei koautor u preko 40 naučnih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu.

Specijalizacija

Član je SLD, licenciran pod brojem 500319, član SRBPRAS-a, BAPRAS-a i ISAPS-a (Srpsko, Balkansko i Svetsko udruženje plastičnih hirurga). Aktivan je član ECAMS( Europen College of aesthetic medicine&surgery). Učesnik je mnogobrojnih kongresa iskupova na kojima je boravio i kao slušalac i kao predavač. Zaljubljenik u hirurgiju od studentskih dana, esteta, radoholik, ljubitelj prirode. Profesionalno orjentisan na rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju. U toku šesnaesttogodišneg specijalističkim staža i 23 godina iskustva u hirurgiji uspešno se bavi hirurškim uklanjanjem: -benignih i malignih tumore kože i mekih tkiva, - ožiljaka i tetovaža, - defektata kože i mekih tkiva različite etiologije, - mladeža, papiloma, fibroma. Prof.dr Milan Filipović uspešno izvodi i čitav niz operacija iz oblasti estetske hirurgije: - estetske korekcije ušiju, kapaka, nosa, - Zatezanje kože lica i vrata ( face lifting), - povećanje, smanjenje i podizanje grudi, - rekonstrukcija dojke posle mastektomije - korekcija muške ginekomastije - zatezanje kože trbuha, liposukcija i lipofiling svih delova tela, - korekcija fimoze i cirkumcizija. Uspešno se bavi lečenjem opekotina i opekotinskih sekvela. Sledeći trend razvitka minimalno invazivnih hirurških procedura i tretmana iz oblasti anti aging medicine u poslednjih deset godina usavršavao se iz ove oblasti kod eminentnih stručnjaka u zemlji i inostranstv te uspešno obavlja i veliki broj inervencija iz oveoblasti kao što su: fileri, lipoliza, PRP, 3D mezoniti , silhouette niti, agua filling, kolagen indukciona terapija,mezoterapija lica i tela.

Kontakt

011/3-555-955
064/4-900-900

milan.medichill@gmail.comSERTIFIKATI

Mr sci. med. Dr Goran GaćešaSpecijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Biografija

Dr Goran Gaćeša rođen je 10.09.1970. godine u Bihaću. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 1998.godine. Obavezni lekarski staž obavio je u KBC '' Dr Dragiša Mišović'' u Beogradu.
Specijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne hirurgije sa bazom u Klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije započeo je decembra 2000.godine, a specijalistički ispit položio je 27.10.2006.godine sa odličnom ocenom i stekao stručno zvanje specijaliste plastične i rekonstruktivne hirurgije.
Magistersku tezu iz oblasti Onkologije pod nazivom ''Bazocelularni karcinomi kože sa pozitivnim linijama resekcije: Korelacija sa kliničko-patološkim parametrima i dimenzijama ekscizionih margina'' odbranio je 14.07.2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu , čime je stekao akademsko zvanje magistra medicinskih nauka.


Karijera

Od početka angažovanja u plastičnoj, rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji, Dr Goran Gaćeša sticao je hirurško iskustvo u više državnih i privatnih ustanova:
-Klinika za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije u Beogradu 2000-2005 godine,
-Specijalistička ordinacija za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju ''Dr Jeftić'' u Beogradu 2007-2010 godine,
-Bolnica ''Analife'' u Beogradu 2011-2012,
-Institut za ortopepedsko-hirurške bolesti ''Banjica'' u Beogradu, u dva navrata 2010-2011, te 2012-2013,
-Plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija ''Opal'' Beograd 2013-2015

Specijalizacija

Tokom desetogodišnje specijalističke karijere Dr Goran Gaćeša uradio je veliki broj hirurških zahvata iz oblasti rekonstruktivne hirurgije, hirurgije tumora kože, hirurgije šake, estetske hirurgije, te hirurškog lečenja opekotina. Takođe, sledeći trend razvitka minimalno invazivnih hirurških tehnika, radi mnogobrojne hirurške procedure kao što su: tretmani botulinom toksinom, dermalnim filerima, mezotepapiju i intralipoterapiju, aplikaciju hirurških niti, PRP tretmane, pre svega iz oblasti ''anti-aging'' medicine.
Dr Goran Gaćeša kontinuirano se medicinski edukuje, završio je više kurseva i studijskih putovanja te prisustvovao na značajnom broju kongresa, seminara i simpozijuma:
Dr Goran Gaćeša je član Srpskog lekarskog društva Regionalna komora Beograd, sa izdatom Licencom za obavljanje svih operacija i procedura iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije pod brojem 102800. Član je Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (SRBPRAS), Balkanskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPRAS) i Medjunarodnog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (ISAPS).

Kontakt

011/3-555-955
064/4-900-900

goran.medichill@gmail.com


Sertifikati