Hirurgija tela

 
Hirurgija dojki

Uvećanje i smanjenje grudi i ginekomastija.
 
 
Liposukcija i oblikovanje tela

Zatezanje kože stomaka, liposkulptura tela i lifting ruku i nogu.
 
 
Hirurgija zadnjice

Podizanje i uvećanje zadnjice.