Hirurgija tela

 




Hirurgija dojki

Uvećanje i smanjenje grudi i ginekomastija.
 
 




Liposukcija i oblikovanje tela

Zatezanje kože stomaka, liposkulptura tela i lifting ruku i nogu.
 
 




Hirurgija zadnjice

Podizanje i uvećanje zadnjice.